Bijzondere verrichtingen

Wat zijn bijzondere manoeuvres

Dit zijn een aantal manoeuvres, waardoor je duidelijk kunt laten zien, dat je de auto goed beheerst en dat je begrijpt waar je mee bezig bent. Het zijn vaardigheden, waarmee je je makkelijker en vlotter kunt bewegen tussen het overige verkeer, in allerlei voorkomende situaties. Belangrijk hierbij is, dat je de veiligheid van jezelf en andere weggebruikers goed in de gaten houdt !

We noemen:

- de stopopdracht: hierbij moet je achter een ander voertuig stoppen, zodanig dat je vóóruitrijdend je weg weer kunt vervolgen.

- de parkeeropdracht: de examinator vraagt je te parkeren in de straat waarin je op dat moment rijdt, of nabij de ingang van een winkelcentrum, een sporthal of iets dergelijks. Je mag zelf kiezen hoe en waar je parkeert: voor- of achteruit fileparkeren of voor- of achteruit in een vak parkeren.

- de omkeeropdracht: je wordt gevraagd de straat waar je in rijdt in omgekeerde richting te vervolgen. Je mag hierbij gebruik maken van de volgende bijzondere verrichtingen:'

  • achteruit rijden in een bocht
  • keren d.m.v. steken of in een halve draai
  • vooruit of achteruit parkeren in een parkeervak, zowel Links als rechts

Laat je niet aanpraten, dat deze verrichtingen moeilijk zijn! Als je even weet hoe het moet is het niet moeilijk en is het juist leuk om te doen.